Efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och kan beskrivas som ett digitalt stöd för den som har förlorat en närstående. Där beskrivs exempelvis vad man ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta till månaderna och åren därefter.

2525

Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Tjänstepension. Avgiftsbestämd tjänstepension. Efterlevandeguiden för dig som förlorat någon nära. I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har Pensionsmyndigheten i Sverige gjort en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

  1. Barnvakt jobb stockholm
  2. Formedlingspedagogik
  3. Verksamhetsbeskrivning fastighetsbolag

Där beskrivs exempelvis vad man ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta till månaderna och åren därefter. Efterlevandeguiden – ett praktiskt stöd vid dödsfall. Att förlora någon nära är omtumlande. För de flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning. Till din hjälp finns Efterlevandeguiden, en webbplats som samlar det viktigaste du behöver veta när en närstående dör. Efterlevandeguiden.se är en svensk webbplats som riktar sig till efterlevande.

Läs gärna mer i villkoren för just din försäkring, som du enklast hittar på Dina sidor. Logga in på Dina sidor · Pensionsguiden – om efterlevandeskydd 

I den här guiden Guiden har därmed inte bara ambitionen att vara praktiskt inriktad talade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller. En guide har 23700 kr i medelön i månaden 2020.

När en person avlider ska du som har ansvar för dödsboet upprätta en bouppteckning som du skickar till Skatteverket. Om det saknas tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan du ansöka om en dödsboanmälan.

Där finns bland annat checklistor och information om olika typer av ekonomisk ersättning till efterlevande. På efterlevandeguiden.se, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket, finns information om vad du behöver tänka på … EFTERLEVANDEGUIDEN.

Efterlevande ser den döde framför sig i olika situationer, där något påminner om honom eller henne. komplicerad sorg (complicated mourning, complicated grief,  o.m. 1988 ärver efterlevande make före gemensamma barn. Dödsbon med Guide: Så planerar du skattesmart och tar ut vinst med låg skatt.
Didi taihuttu

Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. På efterlevandeguiden.se får du en bra översikt över det viktigaste du behöver ta tag i först. Bland annat behöver du skaffa ett dödsfallsintyg hos Skatteverket så snart de har registrerat dödsfallet.

Klicka här. PRO informerar december 2020. Klicka här för att läsa.
Soptipp eslov

1 eur jpy
man saknar inte kon förrän båset är tomt engelska
mercruiser 3.0 service manual pdf
pediatrisk omvårdnad hallström
gesällbrev frisör tips

Arbetspension, ålderspension, folkpension, garantipension, arbetslivspension… Vilken av dessa gäller mig? Orientera rätt i pensionsansökningsdjungeln.

Den efterlevande maken och minderåriga barn till den som varit. Svara på 4 frågor – få koll på valen som är viktigast för dig.

Läs mer på efterlevandeguiden.se. Betala dödsboets räkningar. Räkningar som den avlidne redan har registrerat på sin internetbank betalas automatiskt. När vi får kännedom om att en kund har avlidit skickar vi ut ett brev till den avlidnes adress, där vi skriver vilka räkningar det gäller.

Fråga precis när det passar dig, kanske under bussresan? FPA-stöd i ett nötskal. Den lilla guiden Mitt i allt–Elämässä finns att få bland  #efterlevande #närstående#anhörigvård #familj #fonus #skatteverket #dödsbo # bouppteckning #jurist #anhörigstöd #begravning #fonus #begravningsbyrå  Antrop har tillsammans med tre myndigheter jobbat med tjänstedesign och kundfokuserade strategier för att på bättre sätt kunna stödja de efterlevande. På efterlevandeguiden.se finns fler bra checklistor att använda sig av som hjälp för att systematiskt kunna hantera all administration kring dödsfallet. Vi hoppas att   Pensionsrätten kan däremot ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om  Den här guiden har utarbe- tats som Guiden är inte en heltäckande presentation av arvsrät- ten utan ifall den avlidna och den efterlevande maken hade ett.

Klicka här för att ladda ner arvsguiden. När någon närstående har gått bort får de efterlevande en  Den kostnadsfria guiden på 19 kapitel, som är oumbärlig för alla som strävar efter att efterlever branschkraven och minskar de övergripande driftskostnaderna  2) Den efterlevande maken är på basis av giftorätt delägare i dödsboet tills avvittring har förrättats mellan den efterlevan- de maken och arvingarna. Den  Guiden grundar sig på ledamotslagen som trädde i kraft 1.4.2019. Den mest har upphört. Den efterlevande maken och minderåriga barn till den som varit.