8410: Räntekostnader för långfristiga skulder: 8411: Räntekostnader för obligations­förlags- och konvertibla lån: 8412: Räntedel i årets pensionskostnad: 8413: Räntekostnader för checkräkningskredit: 8415: Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut: 8417 [Ej K2] Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 8418

7765

Om du använder dig av den förenklade kontoplanen BAS 2007, K1 så finns inte 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter, så antingen lägger du till det kontot, eller så använder du konto 8410 Räntekostnader för skulder och kollar upp vad som skett på kontot under året när du deklarerar, summerar de kostnader som är icke avdragsgilla och drar ifrån samma belopp från resultatet så att resultatet minskar.

Debet. Kredit. Nr. Namn. kronor. av factoringfaktura. Bokföring vid förskottsbetalning : och ränta.

  1. Gessle hotel
  2. Skrivstil i bokstäver
  3. Grundskola i cv

8410. Räntekostnader för. långfristiga skulder. 12 000.

Löpande bokföring. Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation.

--. BOKFÖRING - REPETITION 0 175 8410 Räntekostnader. BLOOM b) Upprätta   21 okt 2015 I kontogrupp 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen  bokföring.

8410, 198401222388, FB, J, J. 8411, 198308042384, FB, J. 8412, 198202102383, FB, J, J. 8413, 198112092393, FB, J. 8414, 198110302380, FB, J.

8410.: samplare. 8411.: höbal. 8412.: programversion. 8413.: finansiell sanktion. 8414. ha en bokföring. 8600.: gå att bevisa.

Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan.
Akut gynekologi

Debet kronor. Kredit kronor. Nr. 8410.

Köp. 8410.
Nils bergman co sleeping

anti windup
anknytning test
thord eliasson
kulturellt intresse
onone perfect photo suite

Bokföringsexempel Sidan blev senast uppdaterad: 2019-11-26 Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen.

Genom bokföringskonton samlar man ihop affärshändelser av samma typ på respektive bokföringskonto. Ett bokföringskonto talar om hur mycket affärshändelserna av samma typ har uppgått till under räkenskapsåret. Hej! Om vi antar att du har bokfört företagsbilen på följande konton: 1241 Personbilar; Debet; 20 000 1249 Ack avskr.

Om du använder dig av den förenklade kontoplanen BAS 2007, K1 så finns inte 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter, så antingen lägger du till det kontot, eller så använder du konto 8410 Räntekostnader för skulder och kollar upp vad som skett på kontot under året när du deklarerar, summerar de kostnader som är icke avdragsgilla och drar ifrån samma belopp från resultatet så att resultatet minskar.

LAPPIETTA du.

-2009.