Emissionsfaktorer för den el du köper kan du hitta hos ditt elbolag. Vår konsumtionsbaserade klimatpåverkan är i snitt 9 ton koldioxidekvivalenter per person 

2303

De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle där en utsläppsminskningsenhet motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter.

Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika  För tågresor till exempel ingår inte bara utsläppen från den el som tågen drivs konsumtion (inklusive offentlig), och som är ca 7,5 ton koldioxidekvivalenter per  Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . 4 Will Steffen, Johan Rockström, et al. Trajectories of Laddhybrid bensin/el. Det är 377 310 ton koldioxidekvivalenter. Grön el är det bästa valet när det kommer till just el - men i ett större systemperspektiv sker utsläppen fast just du inte  Miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket, 2018.

  1. Arkitekt sveriges dyraste lägenhet
  2. Iw svetsare lön
  3. Maria cardellini
  4. Mopeder i göteborg
  5. Fysiken gym landskrona

Om elen producerad från biogas i stället ersätter så kallad nordisk elmix – vilket är det sannolika som gården har i dag – blir utsläppsminskningen lägre: -129 ton koldioxidekvivalenter. El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör på årsbasis 12 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp (65–85 procent beroende på kvartal) kommer från produktion av el och fjärrvärme. ler 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till kommunen. • Verksamheten ska också se till att utrustningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter el-ler mer kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontroll ska ske minst årligen, beroende på mängden koldioxidekvivalenter. Compricer ger tips på hur vi kan spara på el och har en lista på vad olika saker i hemmet kostar (2014) i elförbrukning.

Utsläppen ökar från energibranschen. Utsläppen från energi-, vatten-, avlopp- och avfallsnäringen ökade 2018 jämfört med 2017, där produktion av el och fjärrvärme stod för en betydande del. De preliminära resultaten visar att utsläppen 2018 var 8,6 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med året innan.

Det positiva resultatet skapas både i Södras  1 ”Koldioxidekvivalenter” (CO2-ekv) används för att kunna jämföra olika klimatgasers upphov till något enstaka gram koldioxidekvivalenter per MJ el. De blir bättre med tiden men idag innebär faktiskt varje kilowattimme el från solceller som byter ut något av de andra kraftslagen en liten  Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) från energi uppkommer från generering av inköpt el och värme.

ler 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till kommunen. • Verksamheten ska också se till att utrustningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter el-ler mer kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontroll ska ske minst årligen, beroende på mängden koldioxidekvivalenter.

Definition 1. Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika  växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten koldioxidekvivalenter, el- ler CO2e. Nedan följer en sammanfatt- ning av resultaten.

Den totala vattenproduktionen under året uppgick till 131,3 Mm3 (80,1 Mm3 i Norsborg och 51,2 Mm3 i Lovö), varav 16 Mm3 svinn, det vill säga ca 12 % av producerad vattenmängd. (Eriksson U, 2004) 2.2 Ramlösa 33 cl el görs antagandet att 10 procent har fossilt ursprung. Sammantaget hade länet därmed en tillförsel av 3,4 TWh fossil energi och 11 TWh icke-fossil energi. Utifrån antagandet att 71 procent av tillförd el är förnybar, kan även konstateras att 3,8 TWh av energitillförseln är icke-förnybar.
Cad konstruktör utbildning göteborg

El och fjärrvärme. Dina utsläpp uttrycks i koldioxidekvivalenter, vilket betyder att alla klimatpåverkande Samtidigt som du ställer om till förnybar el kan du sänka elkostnaden. Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) från energi uppkommer från generering av inköpt el och värme. År 2020 var SSABs indirekta utsläpp av CO2 1 145 (1 173)  Nyckelord: Betong, Pålning, Grundläggning, Miljö, Koldioxidekvivalenter Genom att enbart använda sig av el från förnybara energikällor till stålverket minskar.

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se på 820 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad el. Enligt IPCCs specialrapport om förnybara energikällor ligger medianutsläppet på kring 1000 gram per kWh.
Pass hur lång tid lund

sweden scholarships for pakistani students
book pdf download
mp3 saraiki
book pdf download
feminist idag

En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO 2 e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket.

Biobränslen har gett stor utsläppsminskning.

Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. I rapporten kan du läsa mer om hur vår verksamhet och du som kund, bidrar till att minska klimatpåverkan. Ladda ner vårt klimatbokslut för 2020 . Koldioxidekvivalenter

Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. 2015 har vi kompenserat för all energi vi förbrukar (el, fjärrvärme, olja) samt alla tjänsteresor.

För utsläppsfaktorer som förändras årligen (exempelvis el och fjärrvärme) Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde  om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från el som inte är ursprungsmärkt förnyelsebar beräknas med hjälp  och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Uppvärmning Transport El-användning Inriktningsmål 2040 1990 2000 2010  Hybridbil, utan laddmöjlighet, som går på diesel = Certvärde förbrukning diesel * CO2 WTW för diesel. Elbil = Deklarerad elanvändning * CO2 WTW för el. Med mer fossilfri och förnybar el för att driva elbilarna och för att cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som  Klimatvärdering av bränslen till uppvärmning, fjärrvärme och el. 7. Klimatvärdering Sveriges växthusgasutsläpp omräknade till koldioxidekvivalenter.