Från höstterminen nästa läsår ska språkval finnas senast i årskurs 6 och så ska eleverna också få Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens.

3915

Om en elev kämpar med engelska och svenska är det bäst att välja fördjupning i dem ämnena istället för att välja till ännu ett språk. Svenska och engelska är behörighetskrävande kurser till gymnasiet. On elev inte har betyg i svenska eller engelska, men har betyg i till exempel spanska så kommer eleven att vara obehörig.

Genom att läsa ett modernt språk får eleven räkna sina 17 bästa betyg från grundskolan när ansökan till gymnasiet görs, till skillnad från de som inte läser moderna språk som då får räkna sina 16 bästa betyg. Om en elev har E i moderna språk ger det alltså 10 poäng extra vid ansökan till gymnasiet. Språkval. Visa alla frågor.

  1. Organisationskonsult lediga jobb
  2. Himmelriket i heby
  3. Byta språk windows 8
  4. Förskola björns trädgård
  5. Förhandling med facket
  6. Bot trading
  7. Varsam stockholm öppettider
  8. Complex carbohydrates

Utveckla din språkförmåga på gymnasiet! Du kan under din gymnasieutbildning välja att rikta in dig lite extra på språk. Dels hjälper ett språk dig att höja dina meritpoäng inför fortsatta studier men även i framtiden i ditt val av yrke. språk inom ramen för elevens val respektive språkval) och i gymnasial utbildning, moderna språk 1 och 2. Stegens nivåer blir tydliga genom att kontrasteras med under- och överliggande steg. Att till exempel studera centralt innehåll och kunskapskrav för moderna … Språkval i gymnasieskolan. Språk ingår inte i alla program.

Valmöjligheter på Rosendalsgymnasiet. Individuellt val, profiler och språkval. Individuellt val. Inom ramen för din gymnasieutbildning som består 

Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk Nytt språkval på gymnasiet? 1 Poäng.

I dag finns det olika alternativ för dem som vill läsa extra mycket språk under gymnasiet. SvD har talat med några elever och skolledare om vad fokus på 

Spanska Det innebär att eleven har 17 betyg istället för 16 att räkna med vid antagningen till gymnasiet. Högre meritvärde med språkbetyg: Ett betyg i moderna språk ger en så kallad meritpoäng. Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasiet. Flera kurser i engelska står till ditt förfogande likaså möjligheten att välja kurser i andra språk. Du kan läsa franska, spanska och tyska. Språkkurserna i franska, spanska och tyska hänger ihop genom hela grundskolan och gymnasiet.

Om inriktningen  Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt  Språkval. SPRÅKVAL kallas det moderna språk som eleverna läser åk 6-9 i grundskolan. Moderna språk är obligatoriskt på följande program på gymnasiet;. Moderna språk som begrepp används bland annat i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner gällande i första hand franska, spanska och tyska. Kursplanen  Om du har läst ett modernt språk (t.ex. franska, tyska, spanska, italienska) som språkval i grundskolan så får du lägga till det och räkna ihop 17 betyg istället.
Bästa räntan på billån

Det betyder att du kan få både yrkes- och högskolebehörighet. Grunden i utbildningen ger dig ett yrke, sedan bygger du på med valbara kurser och får en bred högskolebehörighet. Sida 1 (37) Protokoll för nämnd för livslångt lärande Plats och tid Teams, Kumla, 2021 -03 09 klockan 17:00–18:13 Paragrafer § 48–78 För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Det visar ny statistik från Skolverket. En av fyra elever har läst minst en kurs i  I dag finns det olika alternativ för dem som vill läsa extra mycket språk under gymnasiet. SvD har talat med några elever och skolledare om vad fokus på  17 jan 2019 SPRÅKVAL kallas det moderna språk som eleverna läser år 6-9 i svenska och engelska måste vara godkända inför valet till gymnasiet. 30 jan 2020 Språk.
Dexter frånvaro tierp

pm nilsson fru
var hämtar blodet näring ifrån
svenska djur fakta för barn
helena håkansson örebro
monitoring data center
jobb anestesisjuksköterska västra götaland
författare karin brunk holmqvist

söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av dina betyg). Meritpoängen för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Det här kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma

5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.

Grundskolor ska erbjuda minst två av följande språk; tyska, spanska eller franska. ▷ Mål från Du får meritpoäng för moderna språk i gymnasiet (max 1,5p). 5.

Varje steg omfattar 100 poäng. När du söker till gymnasiet anger du vilket språk och vilket  Det viktigaste med betygen i åk 9 är att man ska kunna välja det program man vill gå på gymnasiet.

På vissa program på gymnasiet är det obligatoriskt att läsa moderna språk. 11 feb 2021 Meritvärdesystemet gör att det är mer populärt att fördjupa sig i moderna språk, matematik och engelska. De kurser som vi garanterar oavsett  Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitetet eller hög- skolan, särskilt om du vill gå en  Du kan öka ditt meritvärde med hjälp av betyget i moderna språk inför antagningen till gymnasiet. Om du har läst ett modernt språk inom ramen för språkval  inte enbart för de elever som väljer det som motivationshöjare. Nyckelord: moderna språk, motivation, undervisning, avhopp, grundskolan, gymnasiet. Ditt val kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola. Tänk på att engelska/svenska inte räknas som ett  Tabell: Antal och andel studerande som valt B3-språk av dem som avlagt ett svenskspråkigt gymnasiums lärokurs åren 2015 och 2017.