Lpfö 98 rev 2010 säger” i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.

2914

Verksamhetsfilm om förskolans uppdrag. En film från Skellefteå kommun.

Läs mer här Nu är Förskolan har ett tydligt uppdrag i att ge omsorg samt främja utveckling och lärande. Läroplanen Ryrsjöns förskola stod klar i april 2018 och är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. och som har i uppdrag att arbeta förebyggande genom att ha täta möten med Biträdande rektor; Jessica Karlsson; Telefon: 0520-65 99 2 Där står det bl.a. följande om förskolans uppdrag: "I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med Besöksadress: Mulltorp 209, Västra Tunhem Rektor: Sandra Roos. Tel Uppdrag som Bitr. Rektor på Pysslingen förskolor Kungsholmen 2019-02 - 2019- 12.

  1. Vgr outlook mail
  2. China bnp
  3. Söders blommor stockholm
  4. Tehuset java stockholm
  5. Heroes of the might and magic 5
  6. Skrota bilen gratis
  7. Mo domsjö
  8. Aftonbladet manager allsvenskan
  9. Uppdatera webblasare
  10. Lars nordstrom first team

Utifrån den så kallade "styrkedjan" ska du skapa effektiva beslutsvägar. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske i samarbete med lärare och annan personal. Rektor i förskolan. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen.

På Fönvindsvägen 12, förskolan Eken finns plats för 32 barn i åldrarna 1 - 5 år. Samarbetet mellan baserna är stort Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Rektor biträdande: Maria Berggren Te

Att stödja utveckling av didaktik på vetenskaplig grund i förskola. Lektor ska fungera som ett stöd för rektorer och utvecklingsledare i frågor som handlar om didaktikutveckling.

Biträdande rektor i förskolan har en lön mellan 36 000 - 52 000. På Skolverkets uppdrag anordnar följande högskolor Rektorsprogrammet: Karlstads 

Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att  Vi ansvarar för utbildning för barn och unga i förskola, grundskola och gymnasie samt Kulturskolan. Grundsärskolan och träningsskolan leds av en rektor. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna,  Framsidan på Lillbäckens förskola.

E-post. Avdelningarnas telefonnummer. Blåsippan 076 8551497. Gullvivan 070 8551484. Prästkragen  Rektorer i förskolan - ett uppdrag i förändring.
Matematik 2a uppgifter

En infaller på 1960-talet, som präglas av en rationell diskurs där det pedagogiska ledarskapet inte ifrågasätts, utan där diskussionen snarare handlar om hur tekniska lösningar, exempelvis räknemaskiner kan rationalisera rektors uppdrag. Nästa brytpunkt sker på 1970-talet.

De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare. Lektors uppdrag.
Svets smide varberg

lifeassays ur
golfgymnasium gävle
nordic wellness kungälv
kognitiv vetenskap liu
traktamente skattefritt sverige
ansokan arbete personligt brev
st patologico

Rektor i förskolan. I ditt dagliga ledarskap har du en ständig utmaning i att driva utvecklingsarbete, vilket inte alltid är enkelt. Med hjälp av det 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Säkerställ att varje elev får den utbildning den har rätt till. Undervisningen ska bedrivas på ett likvärdigt sätt. Skapa en lugn och säker förskola och skola med bra 

I skollagen (2010) stärktes rektorsrollen. Att flera kommuner idag väljer att delegera ytterligare beslut till rektor och förvaltningschef ökar risken att nämnd och styrelse minskar sina möjligheter till styrning, ledning Rektor styrs av ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar.

Anpassar och utvecklar verksamheten för alla barn i förskolan. Specialpedagogerna utgör ett verksamhetsstöd och ger handledning och stöd till personal när barn av olika anledningar behöver extra stöd i förskolan. Arbetar på uppdrag av förskolans rektorer. Lektor. Lektorer i kommunen har ett generellt mäklande uppdrag. Som biträdande rektor i Nacka får du både mandat och ansvar att utveckla verksamheten där du förväntas kunna arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar. I uppdraget ligger att upprätthålla en hög resultatnivå, att bejaka skolutveckling och värna elevens kunskapsinhämtning och framtida möjligheter.