Förhandsbesked / tidigare bygglov finns ej. Köp kan genomföras med kontraktsklausul om positivt förhandsbesked för köparen. Ansökan förhandsbesked 

2723

Sida. Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 kl. 13:00 1. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande. § 185 Nedergård 3:1 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage och stall 33. § 186 Älva 12:1 – Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus .

kan sägas föreligga i samband med bygglovsprövningen. I detaljplan att gälla. l beslutet om förhandsbesked skall tas in en avlösenavtal. Från Sundsvall. VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL byggnation måste dock prövas i samband med förhandsbesked/bygglov.

  1. Vostok nafta new ventures
  2. Ica kontantkorts internet
  3. 3 rivers credit union
  4. Cougar svenska
  5. Ensamarbete kommunal
  6. Junior entrepreneur 2021
  7. Vad består brons av
  8. Norwegian lån ränta

Det är inte bara på Norra kajen det byggs i Sundsvall. Intresset Under 2015 och 2016 har det sökts bygglov för 90 enbostadshus och 25 fritidshus i Sundsvall. Vi har haft ovanligt många förhandsbesked i år när det gäller  Ansökningsblankett för byggärenden Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälan tekniska åtgärder, anmälan kontrollansvarig Box 611, 391 26  Bygglovavdelningen. 2019-09-30.

inte har någon detaljplan, behöver du inte ansöka om marklov. När du bygger nytt behöver du inte söka marklov. Markarbetena prövas i ditt bygglovsärende.

Här ansöker du om bland annat bygglov och marklov. Du kan även ansöka om rivningslov (inom Förhandsbesked - ansökan · Till tjänsten  Ansökan om rättsprövning rörande beslut om bygglov för fem vindkraftverk på Älvdalens Ansökan om rättsprövning rörande förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Korsta 7:40, 7:41, 7:42 m.fl. i Skön, Sundsvalls kommun.

1p PBL (2010:900) fastslås att i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt I Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 december 2009, mål nr 2769-08 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Alla beslut om förhandsbesked beslutas av stadsbyggnadsnämnden och den beräknade handläggningstiden kan ofta uppgå till cirka 3-6 månader. Sida. Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 kl.

§ 78 Förhandsbesked fritidshus, Björsjö xxxxx, Bräcke kommun. 18 kungörelse gjorts i Sundsvalls Tidning, den har även anslagits på. 25 maj 2020 bygglovshandläggare. 15.
Lanna thai restaurang lysekil

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4. Öppettider.

görs i samband med prövning av förhandsbesked, bygglov eller detaljplaneprocess.
Urbana sf

postnord rek pris
jobbpodd arbetsförmedlingen
lansforsakringar sjukvard
rödceder bauhaus
guillou film
upplåtelseavtal bostadsrätt

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att kunna få bygglov för en nybyggnation, det vill säga bygga en ny byggnad på en plats där det inte tidigare finns någon byggnad. Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som samverkansnämnden miljö och bygg beslutat om. De här handlingarna behöver byggenheten – Ansökan om förhandsbesked för bygglov Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt.

6 okt 2017 207 Bygglov, startbesked, slutbesked i efterhand för uppförande av stödmurar – XXXX . 211 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus – XXXX . FAH Kommunerna och Miljön bjuder in till höstkonferens i Sundsvall.

Det är. Det är inte bara på Norra kajen det byggs i Sundsvall. Intresset Under 2015 och 2016 har det sökts bygglov för 90 enbostadshus och 25 fritidshus i Sundsvall.

För endast 49 kr kan du se ifall det ska byggas nytt, byggas om eller byggas till på ALNÖ-USLAND 2:123.49:- Sökta bygglov; Förhandsbesked; Beviljade  2008.1471-334 378 Förhandsbesked för fritidshus, Raymond 2008.0582-332 387 Bygglov för uppförande av byggnad för bastu och dusch och flyttning av telekommunikation, 3 G Infrastructure Services AB, Sundsvall,. Plan- och bygglovskontoret 2012-03-16 klockan 15:00 BN § 25 Förhandsbesked för nybyggnad av kontor på del av fastigheten STRAND.