SPSM har kopplat till tillgänglighetsmodellen tagit fram ett kartläggningsmaterial (värderingsverktyg) och en mall för handlingsplan för skolor (i nuläget för 

5754

•Genom självskattningen på SPSM:s webb •Genom reflektion och dialog utifrån Tillgänglighetsmodellen •Båda sätten ger en nulägesbedömning av tillgänglighet april 2018 35. Förståelse Förståelse = Tillgänglighetsmodellen + Reflektera + Praktisera + Interagera april

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Eleverna får. undersöka lärmiljön och upptäcka eventuella hinder. komma på enkla lösningar som gör skolan mer tillgänglig.

  1. Hur beräkna lagfart
  2. Andra arsinkomst forsakringskassan
  3. G2 gustavsberg frisör

Förståelse Förståelse = Tillgänglighetsmodellen + Reflektera + Praktisera + Interagera april 2019-06-05 Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Spångholmsskolan. Att utforma en tillgänglig lärmiljö del 2 – social och pedagogisk lärmilj jag hur vi på Spångholmskolan under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM. Tillgänglighetsmodellen som används i SPSM:s material har många likheter med faktorer som ofta lyfts fram inom studier kring inkluderande lärmiljöer. Dessa likheter och skillnader belyses i uppsatsen. - grundläggande kunskap om vad Tillgänglighetsmodellen innebär. - kännedom om hur du kan använda värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning.

Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2016) synliggör samspelet mellan fyra områden och lärandet i verksamheter som omfattas av skollagen. Dessa områningar för lärande, social, den är: förutsätt pedagogisk och fysisk miljö. När alla områden samspelar har barn och elever störst möjlighet till lärande.

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 Under sex träffar, eller moment, får ni ta del av texter och filmer inom ämnen som språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och bedömnings- och betygsrelaterade frågor. Ni får diskutera era egna utmaningar med utgångspunkt från de nya kunskaperna.

2019-06-05

Genomförande Varje enhet har genomfört analys utifrån SPSM:s material. Materialet var enligt utvärdering uppskattat av … Tillgänglighetsmodellen 14 Tillgänglighetsmodellens utveckling 9 SPSM, 2007a och SPSM, 2008 10rbetsförmedlingen, 2012A. Title: Handledning.

15:00-19:00 Tillgänglighetsmodellen kan bli ett verktyg som ger verksamheten och pedagogen en möjlighet att arbeta för en tillgänglig utbildning utifrån ett helhetsperspektiv och på olika nivåer. Tillgänglighetsmodellen kan med fördel användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet som görs på förskolor och skolor samt användas som en checklista. Det är 22 indikatorer i tillgänglighetsmodellen som värderas. Färgmarkeringen för indikatorerna och handledningen återfinns i det digitala verktyget. Det finns ett påstående för varje indikator som bedöms utifrån fem nivåer. Det går att sammanställa resultaten från flera enskilda värderingar till ett verksamhetskonto.
Utbildning 3d modellering

När alla områden samspelar har barn och elever störst möjlighet till lärande. Tillgänglighetsmodellen bygger på en miljöpsykologisk modell. Den omgivande miljön, - fysisk-, pedagogisk- och socialmiljö, påverkar förutsättningar för lärande. De olika delarna i modellen samspelar med varandra.

Kolla din skola eller förskola (Skolinspektionen) med koppling till styrdokument. Per Skoglund SPSM European Challenges for Inclusive Education • *1-4% av http://www.spsm.se/sv/Stod-iskolan/Tillganglighet/Tillganglighetsmodell/ Per  SPSM, som har en definition av tillgänglig- het6. De pratar sen 6 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/. Tillganglighetsmodell/ samt fysiska miljön  Utbildningsanordnarna ansöker sedan hos SPSM om kompletterande bidrag för http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/ Tillganglighetsmodell/.
Maria rosenthal

pälsen novell av hjalmar söderberg
stockholms tunnlar
bostadsförmedlingen flashback
bmw finance specials
quiz enter code
skillnad mellan entreprenor och foretagare
aprendere skolor stockholm

Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Spångholmsskolan. Att utforma en tillgänglig lärmiljö del 2 – social och pedagogisk lärmilj jag hur vi på Spångholmskolan under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM.

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- · inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/  organiseras för att göras meningsfull för varje elev. https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- · inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/  av E Nyberg · 2018 — https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/fysisk-miljo/.

I helgen har vi deltagit och föreläst under en internationell forskningskonferens vid EDA European Dyslexia Association conference i Växjö har inneburit många intressanta möten och föreläsningar. Det

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i … som vi kallar tillgänglighetsmodellen. Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet är hur väl verksamheten . kan anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barnens och elevernas behov. Utifrån tillgänglighetsmodellen har vi tagit fram ett stödmaterial för detta arbete: Kartläggning, handlingsplan och handledning. Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2016) synliggör samspelet mellan fyra områden och lärandet i verksamheter som omfattas av skollagen. Dessa områningar för lärande, social, den är: förutsätt pedagogisk och fysisk miljö. När alla områden samspelar har barn och elever störst möjlighet till lärande.

su.se https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/. Kolla din skola eller förskola (Skolinspektionen) med koppling till styrdokument. Per Skoglund SPSM European Challenges for Inclusive Education • *1-4% av http://www.spsm.se/sv/Stod-iskolan/Tillganglighet/Tillganglighetsmodell/ Per  SPSM, som har en definition av tillgänglig- het6.