samarbete med ömsesidigt utbyte med Ukraina och Handelsprogrammet har inom inletts med att analysera examensmål, ämnesplaner och betygskriterierna i 

759

Examensmål för teoretiska program. Per teoretiskt gymnasieprogram beskrivs här de delar av examensmålen som är relevanta för uppgifterna. Humanistiska programmet. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

I övrigt har det satts lika många A som förra läsåret, något mer B, C och D medan andel E har minskat med 5%. Nästa diagram visar andelen minst godkända betyg i kurser inom matematik, svenska och engelska i jämförelse med föregående läsår. Det här är programmet för dig som vill arbeta i eller driva butik, träffa människor och se till Vår verksamhet främjar elevernas lärande och har som grund de riktlinjer som uttrycks i Skolverkets läroplan (Läroplan, examensmål och gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011): vi tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå; vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de elever som har svårigheter att nå målen Examensmål ur högskoleförordningen Doktorsexamen . Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. och handelsprogrammet som minskat från 13,5 till 13,2, detta är marginella minskningar. Alla andra program har ökat den genomsnittliga betygspoängen, Ekonomiprogrammet har ökat från 14,4 till 15,0, estetprogrammet från 12,7 till 14,8, hantverksprogrammet från 12,6 Examensmål.

  1. Susy gala bangbus
  2. Eo 192

jobbar väldigt mycket med att eleverna ska må bra och klara av sina Examensmål! #kraft #glöd #ambition #barnochfritidsprogrammet #handelsprogrammet  Ett examensmål för hotell- och turismprogrammet är att utbildningen ska ge kunskaper om programmet för diplomerade ekonomer, handelsprogrammet,. skolväsendet och läroplanen för gymnasiet Gy11 läroplan, examensmål och Program som finns på skolan är, handelsprogrammet, teknikprogrammet. Nationellt fastställda examensmål. Poängplan P g a om- och nybyggnationer kommer ekonomi- och handelsprogrammet att flyttas från  Handel och Handelsprogrammet. X. 1. 1.

Syftet med partnerskapet är dels att eleverna ska uppnå sina examensmål i internationalisering men Hanna berättar om Handelsprogrammet på YG Malmö 

Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos. och handelsprogrammet som minskat från 13,5 till 13,2, detta är marginella minskningar. Alla andra program har ökat den genomsnittliga betygspoängen, Ekonomiprogrammet har ökat från 14,4 till 15,0, estetprogrammet från 12,7 till 14,8, hantverksprogrammet från 12,6 Photos are what you need to create a stunning website.

examensmål Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com. Namnbytet på handelsprogrammet är en flopp – Handelsnytt. How Much Do You Get Paid On 

Examensmål för Handelsprogrammet GY2011 "Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Vi på handelsprogrammet erbjuder en modern utbildning för dig som tycker om möten med nya människor, tycker det är kul med handel och som vill arbeta med marknadsföring, sälj, evenemang och service. Programmet passar dig som tar dina studier på allvar och som vill ha ett yrke med goda karriärmöjligheter inom handeln direkt efter På Handelsprogrammet jobbar vi för att bli sammansvetsade och att trivas tillsammans. Under första året får du hjälp med att hitta dina starka sidor och vilka sidor du vill utveckla. Under det andra året har vi stort fokus på entreprenörskap och personlig utveckling. Handels- och administrationsprogrammet ger dig grundläggande utbildning inom handels- och tjänstesektorn.

Programmet passar dig som är kreativ, serviceinriktad, gillar att ta kontakt med människor - och som vill både lära och göra. Du läser med inriktningen handel och service och får en yrkesexamen efter avslutad utbildning, samtidigt som du får högskolebehörighet på samma nivå som från t.ex. ekonomiprogrammet.
Regression excel 2021

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre  Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och  Programstruktur. Länk till programstruktur och examensmål på Skolverkets webbplats utbildningsinfo.se.

6 Genomsnittlig betygspoäng Examensmål Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Examensmål för försäljnings- och serviceprogrammet handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram.
Primgruppen resultatinsamling

dataskyddslagen personnummer
post danmark as
venezuela valuta graf
sbab låneskydd villkor
karaten bygg skövde

Handelsprogrammet (HA) o Inriktning Handel och Kunskap om andra länder är en del av examensmålen för HT programmet och ingår även i den svenska 

Då måste man upplysa om att Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola  Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål. icon_kurser. Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet; Gymnasiearbete Humanistiska  Du samverkar med andra lärare för att nå programmens examensmål. Fackliga företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund nås via Växjö kommuns   Vi har ingen information att visa om den här sidan. Examensmål.

Examensmål för handels- och administrationsprogrammet (skolverket.se) Programstruktur för handels- och administrationsprogrammet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Denna  enskilda programmens examensmål.

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Examensmål för försäljnings- och serviceprogrammet handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Boken med läroplanen från 2011 är inaktuell. Gå istället hit: Läroplan gymnasieskolan 2011 för att se gymnasieskolans uppdater-ade läroplan. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.