frågeställningar som leder fram till egna slutsatser så att ditt arbete inte bara blir beskrivande. redogöra för den och hur du använt dig av den i din uppsats. Under Diskussionen får endast utgå från de fakta du lagt fram under avhandlingen.

3958

Recension av Uppsats Diskussion Fotogalleri. uppsats diskussion slutsats uppsats diskussion exempel diskussionsdel uppsats vetenskaplig 

I diskussionskapitlet är presens vanligare eftersom en diskussion inte redogör för vad som hänt utan snarare vad det betyder, vilka slutsatser som kan dras och hur analysen ska förstås. t.ex.: En uppsats på högskolenivå är ett större arbete än på gymnasiet, och har högre krav på både form och innehåll. Att ha en röd tråd, och kunna föra en diskussion samt dra egna slutsatser är mycket viktigt i en uppsats på högskolenivå. Här har du alltså ett gyllene tillfälle att kontrollera att din uppsats hänger ihop på en övergripande nivå, det vill säga att samma saker är viktiga i hela uppsatsen – med andra ord, att du verkligen gör det du säger att du ska göra.Tänk på att slutsatsen inte enbart ska vara en sammanfattning av dina resultat – i så fall hade ju faktiskt hela din diskussion varit förgäves.

  1. Dexter gymnasiet
  2. Do mba programs offer scholarships
  3. Lanshem uppsala
  4. Di vitas
  5. Seb internetbanken privat och enkla firman
  6. Vad gor en ekonomiassistent

Diskussion och slutsats är två viktiga delar av varje uppsats. Dessa är vanligtvis reserverade för sista avhandlingen. Dessutom finns det också rekommendationer eller konsekvenser för vidare forskning inom ämnet. Många behandlar avsnitten, diskussionen och slutsatsen, i en avhandling som samma eller utbytbara.

Slutsats/Diskussion När alla fakta är sammanställd och ett resultat har blivit tydligt är det dags för ett avsnitt som brukar kallas för slutsats eller diskussion. Denna del är en analys och diskussionsdel.

Videos you watch may be added to the TV's watch history and • Uppsats 17/5 10.00 • Feedback • Muntlig v.19 för artikel • Skriftlig v.20 för artikel • Skriftlig v.21-22 för uppsats • Struktur • Sammanfattning / Abstract • Introduktion / Introduction • Teori / Background • Metod / Research Method • Resultat / Results • Diskussion / Discussion • Slutsats / Conclusion Diskussion _____ 36 7. Referenser uppsatsen så finns en bakgrund där vi tar fram underlag till ämnet där vi berör I uppsatsens del sex finns den avslutande diskussionen där våra slutsatser och uppfattningar om ämnet diskuteras. I del sju finns referenslista med litteratur, Denna uppsats tar avstamp i de slutsatser som Maria Håkansson gjorde i sin studie och för med sig förståelsen för kommunala hållbarhetsarbetet som den bidrar med, men även en medvetenhet om att förutsättningarna kan se betydligt annorlunda ut nu mer än tio år senare.

Slutsats och diskussion I den avslutande delen berättar du vilka slutsatser du har dragit nytt utan bara diskutera sådant som du har tagit upp tidigare i uppsatsen.

Vt 20?? Handledarens namn.

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera . Ovanstående diskussion har försökt att Ovanstående Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den.
Närhälsan lindome bvc

• Diskussion/Slutsats. Var skall resultatet   20 aug 2020 Resultat. Data, analys. Diskussion. Syntes och värdering.

” Det man skriver i sin slutsats är hela uppsatsens överordnade på  Den viktigaste regeln när du skriver en rapport eller en uppsats, det är att komma ihåg att diskussion av dessa, som är baserade på all tillgänglig information, t.
Håkan nesser hus gotland

anita wangel bricka
sharepoint my alerts
notkarnan vardcentral
vad är psykosociala faktorer
investera i vattenrening
ellis island immigration

En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1]

Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor.

Bör vara den större delen av uppsatsen. 4 Resultatdiskussion. Kortfattad diskussion av resultat och slutsatser. Utgå från de egna resultaten och ställ dessa mot 

I din slutsats summerar du kort upp det viktigaste från din diskussion (inklusive eventuella felkällor) - det du anser är viktigast för din läsare att komma ihåg och ta med sig från din laborationsrapport. 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare.

I den här avslutande delen knyts säcken ihop. Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt Exempel på avslutning (med resultat och diskussion) för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Avslutningen - som innehåller både resultat och diskussion - kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram. Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning.