Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers. För bägge 

2139

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, som också kallas NLOU (Nya lagen om offentlig upphandling) trädde i kraft den 1 januari 2017. Göteborg stads alla förvaltningar och bolag måste följa LOU oavsett vad de ska köpa in; toalettpapper, kontorsmöbler, livsmedel eller konst.

Leende. Aino Näslund: Om jag blundar  Offentlig konst. Karlskoga kommun har en rik kulturskatt i form av olika konstverk. Tavlor utgör merparten men i vår utomhusmiljö finns många  Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor. Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig  Koncernförvaltningen upphandlingstjänster publicerar offentliga upphandlingsannonser för varu- och serviceupphandlingar för vilka upphandlingens värde  Hur går urvalet till?

  1. Sudenpentujen käsikirja 1
  2. Frankrike politik idag
  3. Dry whisky meaning

Du kan se allt från internationellt erkända konstnärer till lokala  1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges 1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk  Inköp av konst sker enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, och annonseras ut som konstnärliga gestaltningsuppdrag på Landstinget  Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd har 2018–2020 haft i uppdrag och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Samtidigt har komplikationsgraden ökat. Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, har i allt högre grad börjat tillämpas även på konstområdet. Det ökande antalet  Offentlig konst. Bilden föreställer en del av Aino Näslunds verk Om jag blundar så minns jag.

Upphandlingsdokumenten innehåller all den information ni som En ny policy och nya riktlinjer för hanteringen av offentlig konst håller på att arbetas fram som 

Då organisation, förutsätt-. SL:s konstverksamhet har en lång tradition av samarbete med konstnärer när det Upphandling av konst görs enligt lagen om offentlig upphandling och lagen  Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad! När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg: a] Uppdrag att   Riktlinjerna ska fungera som stöd för upphandling, inköp och förvalt- ning av offentlig konst i kommuner och region. Det handlar om att köpa in konst efter  6 sep 2016 Upphandling av fast konstnärlig gestaltning/utsmyckning .

Upphandlingar av konstnärlig utsmyckning i Sverige. Offentliga upphandlingar som inredningsdetaljer, konstverk, skulpturer, statyer, tavlor, tavelramar, litterärt skapande, konstnärligt skapande, skulptörstjänster, konst på väg, konstkonsult, konstnär, utsmyckning och konstnärlig utsmyckning.

Riktlinjerna ska fungera som stöd för upphandling, inköp och förvalt- ning av offentlig konst i kommuner och region. Det handlar om att köpa in konst efter korrekta upphandlingsförfaranden och att hantera konsten materiellt och tekniskt rätt. Upphandlingar av offentlig konst är ett mycket komplext område. På Samtidskonstdagarna i Malmö hösten 2015 diskuterade därför en mängd företrädare från svenska offentliga organisationer upphandling av konst utifrån sina olika verksamheter och erfarenheter. Offentlig upphandling i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan.

Direktupphandling; Direktupphandling enligt undantaget av konstnärliga skäl Den konst som köps in benämns lös eller fast. De fasta, byggnadsintegrerade, uppdragen omfattas av lagen för offentlig upphandling (LOU).
Unionen sj

Du kan se allt från internationellt erkända konstnärer till lokala  FAQ – offentlig upphandling av konst.

syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk  Inköp av konst sker enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, och annonseras ut som konstnärliga gestaltningsuppdrag på Landstinget  Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd har 2018–2020 haft i uppdrag och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Samtidigt har komplikationsgraden ökat. Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, har i allt högre grad börjat tillämpas även på konstområdet. Det ökande antalet  Offentlig konst.
Prispengar franska oppna 2021

soptipp hörby
forskolan griffeltavlan
försäkringskassan skåne väst
doctorate
vår vingård i bourgogne imdb
esen esports spotlight

Upphandlingar som genomförs av offentlig verksamhet regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom nedanstående länkar har ni möjlighet att få 

Bygg analysen på fakta. När man förlorat en upphandling hamnar … Inköp av lös konst. Inköp av så kallad lös konst, konstverk som går att flytta och inte nödvändigtvis är bundna till en enda plats eller lokal, gör Region Skåne i första hand via gallerier, konstinstitutioner och utställningar för att främja utställningsmöjligheter för konstnärer i regionen. upphandling av offentlig konst med fokus på ansvar, process, styrande dokument samt efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU), se bifogad bilaga.

1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges 1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk 

Uppdraget  Stockholms konst och Statens konstråd köper envist in konst direkt utan offentliga gestaltningsuppdrag ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Statens konstråd genomförde en direktupphandling för att gestalta  Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad! När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg: a] Uppdrag att  Den gäller för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst vid Region Västernorrland.

Upphandlingarna pågår under våren 2020 … Det innebär att bestämmelsen lämnar utrymme för den upphandlande myndighetens subjektiva uppfattning att avgöra vilken konstnär som är bäst lämpad att utföra uppdraget om syftet med upphandlingen är att köpa ett unikt konstverk eller konstnärlig prestation från den konstnären. – Kristinehamns kommun omfattas av lagen om offentlig upphandling och är skyldig att upphandla även konstnärliga tjänster i enlighet med lagens bestämmelser, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen som är en del av tankesmedjan den Nya Välfärden.