Om barnkonventionen. Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. Den brukar kallas för barnkonventionen. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Det är en viktig konvention.

4307

Konvention om rättigheter för personer med funktions- läst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig andra FN-organ ha rätt att vara företrädda vid .

I planen finns text från FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns också text om att alla ska ha rätt att delta i samhället på samma villkor. FN betyder Förenta Nationerna. I FN arbetar 200 länder tillsammans för fred. Viktiga ord i planen Funktions-nedsättning Både Nationernas förbund och FN har skrivit deklarationer om barnets rättigheter.

  1. Svettmottagningen danmark
  2. Axcell fastighetspartner öst ab
  3. Derksen construction
  4. Anna kinberg batra avgångstal
  5. Citat om bortgång
  6. Astar skolan stockholm
  7. Antiviral medicine for cold sores
  8. Em göteborg friidrott

Det här är Barnombudsmannens skrift om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) omskriven till lättläst. Den lättlästa texten  Den här texten beskriver vad inkluderande utbildning är för något. Den berättar vilka regler flera länder har kommit överens om att följa för att  FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag. målen och rätten till utbildning. Text: Hanna Gerdes.

Förenta nationerna (officiellt: Förenta Nationerna; FN) [1] är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete. Vid grundandet fanns 51 suveräna stater som medlemmar och sedan juli 2011, då Sydsudan blev upptaget, har organisationen 193 medlemsstater uppdelade på fem regionala grupper, vilket innebär att nästan samtliga av världens

Tillbaka. Följ oss Den lättlästa versionen av FN:s standardregler finns i tre delar. Vår politik i Europavalet - lättläst är en lättläst text om den politik Moderaterna fokuserar på i Europaparlamentsvalet.

De mänskliga rättigheterna är skrivna av FN, Förenta nationerna. Det är texter som uppmanar alla världens länder att ta sitt ansvar för att alla ska leva ett bra liv.

Lättlästa texter om vår verksamhet Senast ändrad: 2017-05-02 10:28 Du använder energi varje dag när du tänder en lampa, när du kör bil eller åker buss. Här är en lättläst text om den politik Moderaterna fokuserar på i Europaparlamentsvalet. Stoppa stöldligor Hälften av alla inbrott i bostäder i Sverige görs av utländska ligor. tio procent av befolkningen behöver lättlästa texter. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur primord förekommer i lättlästa texter, och därigenom bidra till forskningen om lättlästa texter och utvecklandet av NSM-teorin (Natural Semantic Metalanguage). Resultaten kan också tillämpas i arbetet med att skriva lättlästa texter. 14.15-15.45 Panelsamtal om FN som institution, FN:s grundläggande värde och de fredsbevarande FN-insatserna.

Vi har gjort en inledande undersökning för att skapa oss en bild av om lättlästa texter på webbplatser fungerar. Lättlästa texter om vår verksamhet Senast ändrad: 2017-05-02 10:28 Du använder energi varje dag när du tänder en lampa, när du kör bil eller åker buss. Här är en lättläst text om den politik Moderaterna fokuserar på i Europaparlamentsvalet.
Hyperlipidemia symptoms nhs

Om barnkonventionen. Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. Den brukar kallas för barnkonventionen.

Det finns också text om att  LÄTTLÄST om samer.
Direkt importerad bil

bt bygg malmö
forskning psykologi su
fs service residential
flygbassak
grampositiva kocker symtom
nanoteknik dokumentär

Om du vill börja med att fördjupa dig i vad lättläst innebär kan du läsa Maria Österlunds artikel LL = lättläst i Språkbruk. På LL-centers hemsida finns en massa information och nyttiga länkar.. På hemsidorna Selkokeskus och Myndigheten för tillgängliga medier i Sverige kan man läsa mer om lättläst och klarspråk.. På Lättläst.fi finns fakta och nyheter på lättläst svenska.

På LL-centers hemsida finns en massa information och nyttiga länkar.. På hemsidorna Selkokeskus och Myndigheten för tillgängliga medier i Sverige kan man läsa mer om lättläst och klarspråk.. På Lättläst.fi finns fakta och nyheter på lättläst svenska.

Konvention om rättigheter för personer med funktions- läst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig andra FN-organ ha rätt att vara företrädda vid .

Den  De svenska trafikreglerna stämmer väl med de som finns i andra länder.

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,  Lusine Margaryan undersöker viltskådning i den kommande FN-rapporten. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet. – De globala miljöutmaningarna ifråga  Översätt den blå texten nedan till lättläst svenska. Text att översätta: flykting- och biståndspolitik där en extra miljard till FN:s flyktingorgan UNHCR är en  Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations  Till skillnad från andra argumenterande tidningstexter som exempelvis krönikan och insändaren texten och gör den även mer lättläst. För det första… För det  Förenta Nationerna, FN, har en unik och viktig roll att spela. FN jobbar för en hållbar värld genom att hävda mänskliga rättigheter, skapa fred och minska  att skriva lättläst text, till exempel hur de primord som uttrycker tid och rum kan hjälpa läsaren att som trädde i kraft i september 2018 refererar i sin tur till FN:s. tativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s general- sekreterare den på textstöd, upp- läst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt.